تبلیغات
< هیئت روضة العباس(ع)ورامین - شهداء

پیوند ها

شهید محمدرضا یزدانی
سن: 21 سال

تاریخ و محل شهادت:  64/11/21 ، فاو

...........................................
 معلم شهید علی اصغر کتی
 سن:37سال
تاریخ ومحل شهادت :62/05/13  ، حاج عمران

...........................................
شهید رجبعلی عباسی
سن:56 سال
تاریخ شهادت:83/11/11

...........................................
جانبازشهید سعید مویدی
سن:38 سال
تاریخ شهادت:86/5/17

...........................................

شهید ناصر باجمانلو رستمی

تاریخ شهادت:1365/11/2

محل شهادت:عملیات کربلای 5 ، شلمچه
...........................................


نویسندگان

.:: Theme Design By Bluetheme.ir ::.

Theme Name : Emam Hossein